Search
  • piret

Kes hingab täiel rinnal, see elab täiel rinnal.

Updated: Oct 10, 2021

Hingata tähendab olla elus.

Hingamine on elu alus.

Meie esimene hingetõmme ütleb “Ma olen”. Ilma hingamiseta pole elu võimalik.

Me hingame sama õhku mida kõik teisedki eluvormid - kuni taimedeni ja kõige madalamal arengutasemel olevate olenditeni välja. See on koht, kus me oleme kõik võrdsed, kus pole vahettegemist.


Sündides teeb laps esimese sügava hingetõmbe, peab siis hetkeks õhku kopsudes kinni ja hingab välja. Nii algab inimese elu. Vanake teeb viimase nõrga hingetõmbe, hingamine katkeb ja elu lahkub temast. Kogu elu - alates lapse esimesest hingetõmbest kuni sureva vanakese viimase ohkeni - on pidev hingamine. Võib öelda, et elu on seeria hingetõmbeid. Keha funktsioonidest on hingamine kõige tähtsam, sest kõik muu sõltub sellest. Inimene võib elada ilma toiduta mõnda aega; veeta on juba raskem läbi saada, aga ilma hingamiseta suudab elada ta vaid ainult mõne minuti.

Inimese eluea pikkus ja tervis sõltuvad täielikult õigest hingamisest. Teadlik hingamine pikendab eluiga, suurendab elujõudu ja vastupanuvõimet haigustele; suureneb eluga rahulolu, tugevneb enesevalitsemine. Lohakas, pinnapealne ja ebaõige hingamine lühendab eluiga, vähendab eluaktiivsust ning põhjustab haigusi.Sissehingates võtame endasse välismaailma, välja hingates saadame oma sisemaailma välja, et seda teistega jagada. See on vahetus - andmine ja võtmine. Sisse hingates me ei täida oma keha mitte ainult õhuga, vaid hingame endasse ka universumi algenergiat (Pranat). Ilma hingeõhuta oleme vaid inertne füüsiline vorm; ilma vaimuta (spirit) elame pinnapealset ja tähenduseta elu. Kui me ei hinga, siis sureme füüsiliselt; kui meil ei ole vaimuga kontakti, on elu vaid sisutühi vegeteerimine.


Hingamisel ei ole ääri ega piire- iga hingetõmme sulandub järgmisse. Hingamisprobleemid on seotud seega meie piiridega, selgusetusega, kust alustame ja kus lõpetame, eriti kui laseme teistel juhtimise üle võtta - oma elu suunata. Kui tunneme, et oleme allasurutud, ega suuda iseseisvalt hingata, võib tegu olla enesekehtestamise probleemidega. Kui meil pole piire, siis on kerge meid mõjutada ja meie üle valitseda. Andmine ja võtmine pole tasakaalus - võib-olla suudame anda, aga mitte vastu võtta, või suudame võtta, kuid ei oska anda.

Kui oleme paanikas või närvilised, muutub hingamine pinnapealseks ja kiireks; lõdvestunud olekus on hingetõmbed sügavamad. Lühikesed hingetõmbed viitavad hirmule või elust osavõtmatusele. Mida suurem soov on elus osaleda, seda sügavamad on hingetõmbed. Kui hingame täiel rinnal, siis elame täiel rinnal - meil on olemas oma elu ja isiklik jõud; me oleme sirgjoonelised, väärikad ja avatud. Meie piirid on selged - me tunneme ennast ja oma piire - seda, mida võime endast anda ja mida me vajame. Me võime vabalt hingata.


Meditatsioon kopsu puhastamiseks.


Asend: Istu sirge seljaga (kas ristatud jalgadega asendis maas või toolil - selg sirge, tallad maas), käed toetuvad põlvedele, peopesad allapoole. Hoia selg sirge, tõsta end rindkerest ülespoole ja laienda oma rinnakorvi, viies õlad veidi tahapoole (ära õlgu tõsta).See laienemine annab kopsudele "hingamisruumi". Kui rindkere on ülespoole tõstetud ja avardunud, liigub lõug automaatselt allapoole kaela suunas (kaelalukk).


Silmade asend: Silmad on avatud 1/10, pilk suunatud alla põranda suunas.


1.osa

Hingamine: Hinga sügavalt läbi nina sisse ja hoia hing kinni nii kaua, kui see on sinu jaoks mugav. Kui enam ei jaksa hinge kinni hoida, siis hinga tugevalt suu kaudu täielikult välja, hoides seejärel sama kaua hinge väljas kui hoidsid enne sees. Näiteks sissehingamine umbes 3 sekundit, hing sees umbes 7 sekundit, väljahingamine umbes 3 sekundit ja hing väljas umbes 7 sekundit; leia sulle endale sobiv sekundite arv ja jätka omas hingamisrütmis.

Kehaasendit ja tõstetud rinnakorvi tuleb säilitada nii sissehingamisel kui ka väljahingamisel. Välja hingates tõmba ka nabapunkt sisse, see aitab säilitada seda ülestõstetud kehaasendit. Kui rinnakorv on avardunud, annab see kopsudele võimaluse puhastuda

Jätka 15 minutit.


2. osa

Hoia asendit ja hinga sisse (2 sekundit), hingake välja (2 sekundit), hingake sisse (2 sekundit), hingake välja (2 sekundit). Säilita rinnakorvi tõstetud ja laiendatud asend ning alusta tulehingamist.

Jätka tulehingamist 3 minutit.

Lõpus hinga sisse ja hoia hing sees.

Lõdvestu.


145 views0 comments

Recent Posts

See All