Search
  • piret

Südamest.

Updated: Feb 16

Süda asub kohas, mille kohta ütleme “mina”. Öeldes “mina”, osutame alati rinnakorvi keskele, sa ei osuta ei peale ega ka kõhule ega tuharatele ega ütle, et see oled sina - sa osutad südamele; me teame, et just see on meie Tõeline Mina.


Süda väljendab kogu meie kirge, imetlust, pühendumust, hirmu, valu, iha, püüdlusi, tänulikkust ja rõõmu: suu abil sõnade, intonatsiooni ja suudlustega; õlgade, käte ja käsivarte abil, kui väljendame oma tundeid kallistades, emmates, eemale tõugates ja tagasi lükates; seksuaalsuse kaudu hoolides ja jagades.


Turi sümboliseerib südame tagakülge - eitatud ja mahasurutud tundeid, mida me eemale tõukame, viha, rahulolematust ja kibestumist. Rind sümboliseerib südant sellisena, nagu me seda maailmale näitame. Kas sinu rind on liiga ette lükatud, et luua petlik mulje tugevast südamest? Või on sinu rind sisse vajunud, nagu oleks süda paljudest saadud löökidest kokku varisenud?


Süda ja veri on vastavuses armastusega. Veri annab elu, armastus annab elule tähenduse ja suuna. Armastuse ja eluga käivad kaasas ka nende vastandid: hirm ja surm. Armastus on avardav, kõikehõlmav ja viib teiste inimesteni; hirm on kokkusuruv ja eraldav. Ilma armastuseta muutub hirm vihkamiseks. Mida rohkem me avame oma südame, aktsepteerides nii ennast kui ka kõiki teisi olendeid, seda suuremaks kasvab armastus, kuna hirm kahaneb. Ilma armastuseta pole elul mõtet; kui süda seiskub, kaob elu.


Süda sümboliseerib kõiki armastuse aspekte romantilisest jumalikuni. Me ütleme, et inimene on külma südamega või südametu, kui temas pole armastust ja soojust, aga kui inimene on armastav ja lahke, siis ütleme, et tal on soe süda või suur süda. Me jätame oma südame erinevatesse kohtadesse maha, vahel on meie süda murtud, puperdab suurest rõõmust või peksleb tugevalt kirehoos.


Südames on üksnes puhas, püsiv ja alatine armastus nagu see tingimusteta armastus, mida tunneb laps kõikide olendite vastu. Ometi sunnivad aastate vältel kogetud konfliktid ja valu meid armastust alla suruma ja eitama, lukustades südame, nii et selleni pole võimalik jõuda. Lisaks peab meid ümbritsev maailm armastuse väljendamist sentimentaalseks ning me peidame oma tunded piinlikkusse, hirmu ja keeldumise taha. Lahutatud armastuse jõust, muutub elu pealiskaudseks, hoolimatuks ja üksildaseks. Kui meis pole tugevat sidet armastusega, oleme oma allikast ära lõigatud, iseendale võõrad; lukus südame jaoks on terve maailma täis ebatäiuslikkust, usaldamatust ja teotust.


Süda on tugev elund ega anna kergesti alla - ta töötab pidevalt, kogu elu, ilma et me seda endale teadvustame. Südamehaigus tähendab, et sellesse võimsasse süsteemi on tekkinud ebakõla, sügav rahulolematus või kurbus. Südame tervendamise juurde kuulub seega oma sisemiste haavade, hirmu ja vigastuste tervendamine, tõkete vallapäästmine ja vastupanu kaotamine. Siin on tegemist iseenda aktsepteerimise ja armastamisega. Kui eitame oma vajadusi, on meie armastus teiste vastu piiratud ja tingimuslik. Kui aktsepteerime oma ebatäiuslikkust, siis suudame armastada ning aktsepteerida tingimusteta kõiki olendeid sellisena, nagu nad on, tunnistades, et me oleme kõik inimesed.


Üks elu tähtsamaid õppetunde on õppida avama oma südant, kuulata, austada ja usaldada seda, mida me oma südames tunneme. Isegi, kui südame hääl võib tunduda ebaloogilise ja mõistuspärasena, teame me intuitiivselt, et see on realistlikum ja tähendusrikkam kui kõik mõistuse esitatud argumendid kokku. Avatud süda märkab igas olendis tema kaasasündinud ilu. Temas pole ruumi enesekesksusele. Selle asemel teadvustab süda tervikut, mille osa igaüks on. Avatud süda kogeb suurt armastust, mis ei sõltu mitte kellestki ega millestki. See lihtsalt on olemas, nagu on olemas päike, mis paistab ühtmoodi kõigi peale.Rahuliku südame meditatsioon:94 views0 comments

Recent Posts

See All